Лечение на сънната апнея


Какво означава CPAP?
CPAP е апаратен метод за лечение на Обструктивната Сънна Апнея. Абревиатурата идва от първите букви на английския термин Continuous Positive Airway Pressure. На български това означава: Продължително Положително Налягане на Въздушния Поток. Идеята на метода е елегантно проста:  по време на сън дишането на пациента се подпомага от малко компресорче, което подава  въздух с повишено налягане към пациента. Това пречи на въздухоносните пътища да се запушат по време на сън и по този начин се осигурява целонощно нормално дишане. Прилагането на методиката води не само до изчезването на неприятното хъркане, но най-вече до намаляване и дори до пълно изчезване на болестните симптоми, дължащи се на хроничната Сънна Апнея.

Какво представлява CPAP машината?
CPAP машината е малък компресор за въздух. В зависимост от модела той е снабден с различни филтри, овлажнители, отоплители на въздуха, възможност за работа на променлив и постоянен ток, както и на батерии. Връзката с пациента става с шлаух и маска. Шлаухът е достатъчно дълъг, а маските са различни видове, така че пациентът да има максимална свобода при ползването на CPAP машината. Цялата окомплектовка дава възможност на пациента да се възползва от предимствата на терапията, независимо от околните условия – в къщи, в командировка, на почивка.

Колко време продължава CPAP лечението?
За съжаление появил се веднъж, проблемът Обструктивна Сънна Апнея не може да бъде трайно излекуван. Така както веднаж открит проблем като късогледство или далекогледство ни принуждава цял живот да подпомагаме зрението си с очила, така и OSA се нуждае от пожизнено подпомагане на дишането по време на сън. Единствената доказано ефективна методика засега е CPAP терапията. Ако по някакъв начин тя бъде прекъсната, това неизбежно води до възвръщане на всички болестни симптоми.