Кои сме ние


Доц. д-р Красимир Ранков, доктор 
Консултант по Медицина на съня и Управител на СМДЛ „И-Слийп“ ООД
KrasimirОбразование:
 • Висше, медицина – Медицински Университет „София“ – 1999 год.
 • Здравен мениджмънт – Медицински Университет „София“- 2010 год.
  • Образователна и научна степен ДОКТОР по Физиология 2016 год.
   • Образователна и научна степен ДОЦЕНТ по Физиология 2021 год.
Завършени курсове и следдипломни квалификации:
 • Образователен курс по Медицина на съня, проведен от Българското дружество по Медицина на съня и спонсориран от Philips, Respironics – Болница Токуда, София 2010 год;
 • Нарушения на съня и бодърстването – Медицински Университет „София“- 2010 год;
 • Курс по Медицина на съня – Факултет по Медицина на съня, Единбургски Университет и Кралска болница, Единбург 2010 год;
 • Курс по Медицина на съня, организиран от Българското дружество по Медицина на съня и с подкрепата на PHILIPS RESPIRONICS – МБАЛ „Токуда Болница София” 2010 год.
 • Курс по клинична полисомнография за напреднали, проведен от Унгарско дружество по Медицина на съня и спонсориран от Philips, Respironics – SomnoCenter, Будапеща 2011 год.
 • Квалификационен курс по Медицина на съня, организиран от Devilbiss Healthcare и FLO Medizintechnik 2012 год.
 • 2012 Квалификационен курс „Първа медицинска помощ и кардиопулмонална ресусцитация при водни и други животозастрашаващи инциденти“ Водноспасителна служба при БЧК
 • Настоящи и бъдещи перспективи в проучването на съня и Циркадните ритми, Клуж Напока, Румъния 2012 год.
 • Квалификационен курс по Медицина на съня, организиран от „Сън и здраве“ ЕООД и Weinmann 2013 год.
 • Клинично приложение на неинвазивната вентилация. СБАЛББ „Св. София“ с подкрепата на PHILIPS RESPIRONICS и Елпак 2013 год.
Членство:
 • Български Лекарски Съюз;
 • Българско дружество по Медицина на съня – съучредител;
 • Българско дружество по Физиология;
 • Европейска асоциация по Медицина на съня.

Сертификати:

Доц. д-р Милена Николова, доктор
Консултант по Медицина на съня в СМДЛ „И-Слийп“ ООД
MilenaОбразование:
 • Висше, медицина – Медицински Университет „София“ – 1997 год;
 • Образователна и научна степен ДОКТОР по Физиология 2007 год.
  • Образователна и научна степен ДОЦЕНТ по Физиология 2015 год.
Завършени курсове и следдипломни квалификации:
 • Научен грант по Неврофизиология – Университет на Бундесфера, Мюнхен и Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен 2001 год;
 • Обучителен курс по неинвазивна вентилация, проведен от МАНА ЕООД, дистрибутор на Philips, Respironics за България – Военномедицинска академия, София 2004 год;
 • Обучителен курс по Нарушения на съня, проведен от Европейската федерация на неврологичните дружества, София 2007 год;
 • Образователен курс по Медицина на съня, проведен от Българското дружество по Медицина на съня и спонсориран от Philips, Respironics – Болница Токуда, София 2010 год;
 • Нарушения на съня и бодърстването – Медицински Университет „София“- 2010 год;
 • Курс по Медицина на съня – Факултет по Медицина на съня, Единбургски Университет и Кралска болница, Единбург 2010 год;
 • Курс по клинична полисомнография за напреднали, проведен от Унгарско дружество по Медицина на съня и спонсориран от Philips, Respironics – SomnoCenter, Будапеща 2010 год.
 • Курс по Медицина на съня, организиран от Българското дружество по Медицина на съня и с подкрепата на PHILIPS RESPIRONICS – МБАЛ „Токуда Болница София” 2010 год.
 • Квалификационен курс по Медицина на съня, организиран от Devilbiss Healthcare и FLO Medizintechnik 2012 год.
 • 2012 Квалификационен курс „Първа медицинска помощ и кардиопулмонална ресусцитация при водни и други животозастрашаващи инциденти“ Водноспасителна служба при БЧК
 • Настоящи и бъдещи перспективи в проучването на съня и Циркадните ритми, Клуж Напока, Румъния 2012 год.
 • Квалификационен курс по Медицина на съня, организиран от „Сън и здраве“ ЕООД и Weinmann 2013 год.
 • Клинично приложение на неинвазивната вентилация. СБАЛББ „Св. София“ с подкрепата на PHILIPS RESPIRONICS и Елпак 2013 год.
Членство:
 • Български Лекарски Съюз;
 • Българско дружество по Медицина на съня – съучредител;
 • Българско дружество по Физиология;
 • Европейска асоциация по Медицина на съня.

Сертификати: