Кои са най-честите разстройства на съня


Според международната класификация на болестите има около 90 заболявания, които засягат съня. Някои от тях са много широко разпространени въпреки, че хората или не са или са много слабо информирани за тях. Като най-чести можем да посочим:
  • Инсомниите – безсъние, дължащо се на различни причини;
  • Сънна апнея – член на семейството „Дихателни нарушения по време на сън“;
  • Периодичните движения на крайниците.