Безсъние


Безсъние (инсомния)

Какво представлява инсомнията?

Инсомнията е термин, който се използва за да опише недостатъчен или лошокачествен сън, който се проявява чрез един или повече от следните симптоми: трудност при заспиване, трудност в поддържане на съня, ранно сутрешно събуждане с невъзможност за последващо заспиване и като цяло липса на възстановяващия ефект на съня.

Как безсънието влияе върху нашето ежедневие?Инсомнията води до прекомерна дневна сънливост, която се изразява с умора, загуба на физическа активност, трудна концентрация и раздразнителност.

Има ли различни видове безсъние?
Да:

    • Първична инсомния – отключва се без видима причина или в резултат на някакъв личен проблем;
  • Вторична инсомния – на фона на друго органично заболяване, обикновено сързано с хронична болка);
  • Остра (преходна) инсомния – периоди на нарушен сън с продължителност от една нощ до няколко седмици;
  • Хронична инсомния – характеризира се с проблеми на съня през най-малко 3 нощи на седмица за един или повече месеци.

Колко често се среща инсомнията?

Инсомнията е най-често срещаното разстройство на съня и бодърстването. Около 30–40 % от населението в трудоспособна възраст показва всяка година някакви прояви на инсомния, като при 10–15 % от тях тези прояви хронифицират, т.е. остават да съществуват за по-дълъг период, понякога и за цял живот. Инсомнията се увеличава с възрастта и е по-често срещана при жените (1.3 пъти повече от мъжете). Хората на възраст над 65 год. имат обикновено 1.5 пъти повече проблеми със съня в сравнение с тези под 65 г. Децата също могат да имат безсъние като при подрастващите процентите на разпространеност се изравняват с тези на хората в зряла възраст. Началните прояви на инсомния (отключването), обаче са по-чести при млади хора.

Какви са причините за поява на безсънието?

Инсомнията е почти винаги свързана с медицинско или психиатрично заболяване, с разстройство на съня и бодърстването, или се дължи на поведенчески или от страна на околната среда проблеми. Острата инсомния е почти винаги свързана с някакъв личен проблем, бременност, стрес на работното място, тежка загуба в семейството (напр. смърт). В момента в който бъде премахнат проблема, симптомите на тази инсомния също отзвучават. Прерастването на острата форма на инсомнията в хронична често е сложен процес. Обикновено хората с хронична инсомния имат повишена тревожност и ускорен пулс по време на сън (нормално докато спим пулсът ни е понижен).
Какви са последствията от безсънието?

Инсомнията води до прекомерна дневна сънливост, което пряко се отразява върху способността ни да шофираме или да оперираме с машини, също така води до намалена концентрация и способности за умствена работа и запаметяване. Невъзстановяващият сън повлиява настроението, може да отключи тревожност и депресия. Инсомнията може да влоши и друго съществуващо заболяване.

Как се лекува инсомнията?

  • Медикаменти – острата инсомния може да се повлияе от краткотрайното прилагане на седативни медикаменти.
  • Хигиена на съня – задължителна. Изразява се в лягане и ставане по едно и също време, избягване на дрямки през деня, спиране приема на стимулиращи напитки вечер, забрана на гледане на телевизия или стоене пред компютър до късно вечер.
  • Релаксиращи техники – понякога помагат при хората с хронично безсъние Тук се включват следните препоръки за добър сън: използването на спалнята само за сън, спалнята да бъде тихо, тъмно и леко хладно помещение, леглото и възглавницата да са удобни. Понякога помага само смяната на леглото, стаята или разместването на интериора в спалнята. Хората страдащи от безсъние често спят добре на чуждо място или в лаборатория за изследване на съня.
  • Лечение на съществуващо заболяване – при вторичната инсомния
  • Когнитивно-поведенчекса терапия – психотерапевтичен подход, при който основна роля има събеседването и чиято цел е да реши проблеми, свързани с негативни емоции, поведение и познавателни функции чрез системна, целенасочена, процедура. Препоръчва се при хронична инсомния .

Какво представлява Краниалната електрическа стимулация (Cranial Electrotherapy Stimulation –CES)?
CES се представя за първи път в България. Тя е сравнително нова методика, създадена на базата на т. нар. „електросън”. CES е одобрена от FDA (Food and drug assotiation) в САЩ и се прилага като нискочестотни електрически стимулации върху мозъка посредством транскутанни електроди (поставени върху кожата, обикновено на ушните висулки). Използва се за повлияване на инсомния, тревожност, депресия, дори купиране на някои видове болка. Създаваните микростимулации активират определени неврони в мозъчния ствол, които отделят серотонин и ацетилхолин. По този начин се активират едни и потискат други области в мозъка, т. е. извършва се т. нар. модулация, чийто резултат е алфа състояние на мозъчната активност, което може да бъде измерено посредством ЕЕГ (Електроенцефалограма). Този алфа ритъм се свързва със спокойствие, отпускане и съсредоточаване. По време на това състояние намалява стреса, тревожността, стабилизира се настроението и се регулират сетивността и перцепцията за някои видове болка.
Използват се различни протоколи на стимулация с различна продължителност. В зависимост от отделния случай терапията приключва от 2 до 3 седмици. След проведената серия стимулации, при която усещането е само леко гъделичкане до боцкане пациентите обикновено съобщават за приятно, релаксиращо чувство на благополуие. Ефектът от терапията се получава веднага или няколко часа след стимулацията, при някои пациенти може и на другия ден.
Проведени са повече от 20 научни разработки, използващи CES за лечение на първична или вторична инсомния. Всички те категорично посочват CES като отлично средство за терапия на безсъние. Нещо повече, допълнителната полза от тази терапия е намаляване на зависимостта към медикаментите, предписвани за безсъние.

В никакъв слуай не бива да се прекалява с медикаментите, те трябва да се ползват разумно и под строг контрол от страна на лекуващия лекар.
Не всички начини за лечение на инсомнията са приложими и могат да имат ефект при отделния пациент. Подходът е строго индивидуален и изисква консултация и изследване от специалист по Медицина на съня.